Uluslararası hisseler portföylerde koruma sağlıyor mu?

Uluslararası hisseler portföylerde koruma sağlıyor mu?

– DIŞ HABERLER SERVİSİ

Uzun yılardır çeşitlendirme yatırım alanında önemli bir strateji olarak kabul görüyor. Bu yaklaşım 1950’lerde Harry Markowitz tarafından öne çıkarıldı ve portföylerdeki riskli varlıkların yarattığı tehdidi minimuma indireceği savunuldu. 

Daha yakın zamanda ise uluslararası hisselerin sağladığı çeşitlendirmeyle ilgili şüpheler, iki önemli gelişme sonucunda yükseliş gösterdi. Öncelikle ABD’nin hisse piyasası, küresel finansal krizden bu yana diğer ülkelerin piyasalarından yüksek performans gösterdi. İkincisi ise geçtiğimiz yirmi yılda ABD ve uluslararası hisseler arasındaki korelasyon önemli düzeyde arttı. Bu gelişmelerin ışığında, uluslararası hisse yöneticileri, ABD yatırımcılarının bu süreçte uluslararası hisseleri, yerel portföylerdeki aşağı yönlü risklere karşı koruma sağladıkları ve ABD hisselerine kıyasla ciddi ölçüde düşük değerlemelere sahip oldukları takdirde tercih etmelerini tavsiye etti.

Forbes’un haberine göre, Sullivan aynı zamanda küresel olarak çeşitlendirilmiş portföylerin etkisini de 1994 yılından bu yana analiz etti. Bulguları ise daha fazla çeşitlendirmeye sahip portföylerin aşağı yönlü risklerden koruma sağlamakla kalmayıp, daha az çeşitlendirilmiş portföylere kıyasla daha hızlı toparlanmalara imkan tanıdığını gösterdi. Bununla birlikte Ford Donohue tarafından kaleme alınan bir araştırma, son yıllarda küresel ekonominin dönüşümünün ABD hisseleri ve uluslararası hisseler arasındaki ilişkinin değişmesine neden olduğunu iddia etti.

Donohue’nun analizine göre, 1970 yılının ocak ayından bu yana uluslararası hisselerin portföylerde yer almasının, birçok portföyün riske göre düzenlenmiş toplam getirilerini yükselttiği görüldü. Bu analiz ise uluslararası çeşitlendirmenin geçerliliğini yitirmediğini ortaya koydu. Ancak yine de Donahue’nun bulgularına göre, uluslararası çeşitlendirmenin bugün sağladığı faydalar son yirmi yılda azaldı. Bunun nedeni ise bu süreçte korelasyonların ciddi ölçüde yükselmiş olması.

Bunun en yaygın açıklamalarından biri ise değerlemelerin, ABD hisselerinde, uluslararası hisselere kıyasla daha yüksek olması. Bazı piyasa gözlemcileri bu durumun nedeni olarak ABD’nin rekor seviyelerde düşük olan faiz oranlarını ve ABD’nin teknoloji şirketlerinin giderek artan piyasa hakimiyetini gösteriyor. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda birçok yatırımcı yerel portföylerde uluslararası isimlerin bulundurulmasının faydalı olduğunu ancak ağırlığının yüksek tutulmaması gerektiğini savunuyor.

 

 

 

Kaynak: teknoblogu.com

Ekonomi