Psikolojik Etmenler Ve Sonuçları

Psikolojik Etmenler Ve Sonuçları

Psikolojik Etmenler ve Sonuçları

İnsanın fiziksel tarafının dışında bir de psikolojik yönü olduğu düşünülürse psikolojik sağlığın en az fiziksel sağlık kadar önemli olduğu da anlaşılabilir. Bu anlamda doğru bilinen birçok yanlış olduğunu ifade edebiliriz. Genel olarak ülkemizdeki durum dünyadaki duruma oldukça benzerdir. Nitekim psikolojik sağlığın fiziksel sağlığın yanında genel itibarıyla ötelenmesi mevzu bahistir. Bu noktada somut olan bütün unsurların soyut olana göre daha fazla itibara sahip olması bu durumun sebebini açıklayabilir. Bu nedenle psikolojik sağlık fiziksel sağlığı yanında geri planda kalır; ancak psikolojik sağlığın da en az fiziksel sağlık kadar öneme sahip olduğu, bu alanda bir problemin yaşanması ile direkt olarak anlaşılmaktadır. Bursa psikolog hizmetleri mevcut sorunların en aza indirilmesi ve ortadan kaldırılmasını amaçlar.

Fiziksellik genel itibarıyla daha ön planda bir bakış açısıdır. Bu sebeple psikolojinin tam manası ile anlamlandırılması çoğu zaman mümkün değildir. Psikoloji insanların içerisinde bulunduğu duygu ve düşüncelerin davranışlara olan etkisini incelemektedir. Bu anlamda tarihsel geçmişinin önemli bir bilgi birikimini karşıladığını ifade edebiliriz. Söz konusu alanla ilgili olarak birçok bilim adamının yapmış olduğu çalışmalar farklı psikolojik tedavi tekniklerini ortaya koymuştur. Söz konusu tekniklerin uygulanması, uygulanacak olan kimselerin içinde bulunduğu durum, kişilerin fiziksel özelliklerinin yanı sıra mevcut kültür gibi birçok etmene entegre bir biçimde gerçekleştirilmektedir.

Mevcut psikolojik sorunların altında farklı sebepler yatsa da genel olarak bu sorunlara sebep teşkil eden durumlar kategorize edilebilir. Bu noktada mevcut psikoloğun tecrübesi oldukça önemli bir değerdir. Psikologlar alan eğitimlerinin dışında gördükleri vakalar ile gelişmektedirler. Bir psikolog ne kadar çok vaka görmüşse bu alanda o kadar iyi bir bilgi birikimi sağlamış demektir. Dolayısıyla mevcut problemleri bakış açısı daha geniş perspektiften olacaktır. Söz konusu psikolojik sorunların iyi bir psikolojik sağlığa katkıda bulunması noktasında psikoloğun çabası önemli bir değerdir. Bu denli önemli bir etkiye sahip olması psikolog seçimini de büyük ölçüde hayatileştirir. Bursa en iyi psikolog araştırması ile kısa sürede mevcut problemlere uygun cevaplar bulmak mümkün hale gelecektir.

Sağlık