Moody’s’ten Türk bankalarına olumlu not

Moody’s’ten Türk bankalarına olumlu not

Moody’s Investors Service, regülasyon tedbirlerinin de cesaretlendirmesi ile korona virüs salgınına yanıt olarak yüksek kredi büyümesi sağlanmasının 2020’de 7 büyük Türk bankasının varlıklarında istikrarlı getiri sağladığını, sermayelerde de ılımlı bir düşüs getirdiğini ve sorunlu kredi rasyolarını yataylaştırdığını bildirdi.

BDDK’nın kredi ödemelerindeki gecikmelere 30 Haziran 2021’e kadar esneklik sağlamasının da bankacılık sektörünün sorunlu kredi rasyosuna desetek verdiğini belirten Moody’s, bankaların sermaye rasyolarının minimun zorunluluk seviyesinin oldukça üzerinde olmaya devam ettiklerini de vurguladı.

BDDK’nın sağladığı esnekliğin Haziranda sona ermesi sonrasında 2021’de sorunlu kredi miktarında artış yaşanmasını muhtemel olduğunu belirten Moody’s, ancak sorunlu kredi oranının ılımlı seviyelerde kalmaya devam edeceğini de savundu.

Pandemi ile ilişkili olarak ayrılan karşılıklara rağmen bankaların net karının arttığına işaret eden Moody’s en büyük 7 bankanın 2020’de kümülatif net karlarının 2019’a göre yüzde 28 arttığını belirtti.

Moody’s, “Yüksek kredi hacimleri ve düşük fonlama maliyetleri net faiz gelirlerini artırarak pandeminin getirdiği daha yüksek kredi zarar karşılıklarını telafi etti” değerlendirmesini yaptı.

2020 sonunda sorunlu kredilerin toplam kredilere oranının yüzde 4,6 olduğuna dikkat çekmen Moody’s, kredilerdeki hızlı büyümenin sorunlu kredi oranının yataylaşmasını sağladığını vurguladı.

Moody’s, “BDDK’nin sağladığı esneklik döneminin Haziran’da sona ermesi ile sorunlu kredi rasyosunun 2021’de yükselmesini ancak hala yönetilebilir olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

 

Kaynak: iceriksaglar.com

Ekonomi